Login
Ny användare
Brandfarliga arbeten - Personbilslyftutbildning

Målgrupp:
Verkstadschefer/ägare och Fordonstekniker

Förkunskaper:
Inga

Info:
Denna kurs innehåller både Brandfarliga arbeten och Personbillyftutbildning.

Riskbedömning värmealstrande arbete:
Utbildning i brandfarliga arbeten är en förutsättning för all typ av arbete som alstrar värme eller som kan ge gnistbildning.
Utbildningen innehåller både teori och praktik och uppfyller AML (arbetsmiljölagen), AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) och LSO (Lagen om skydd mot olyckor). 
Följderna kan bli sanktionsavgift om verkstaden saknar dokumentation på att personalen har rätt utbildning.
Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år.

Innehåll:
 • Brandfarlig vätska
 • Risker
 • Förebygga
 • Lagar och straff
 • Praktisk släckövning

Personbilslyftsutbildning:
Enligt AFS 2006:6 §29 gäller följande: För att få bruka en personbilslyft så krävs både utbildning
och körtillstånd. Arbetsmiljöverket har rätt att stänga ner en verkstad som saknar dokumentation på att personalen har rätt utbildning. Följderna kan bli sanktionsavgift.
Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år.

Innehåll:
 • Olika personbilslyftar,
 • Underhåll,
 • Hur man lastar/lyfter,
 • Riskbedömning,
 • Tillbud,
 • Vilka lagar som gäller
 • Teoretiskt prov
 • Praktisk genomgång 
Kurslängd: 5 Timmar 

Kursen genomförs i samarbete med extern utbildningsleverantör.

OBS.  - På kurstillfällen utan ort har ni möjllghet att få kursen på er egen verkstad. Minst 5 deltagare.
           - Ingen förtäring ingår i kursen.

Avbokningsregler: Om kursen avbokas senare än 7 dagar före kursstart debiteras 50% av kostnaden.
Pris ej tillgängligt
Denna kurs finns på följande datum.
Inga kurser
 
 
 
ProMeister Academy

ProMeister Academy levererar utbildningar till hela fordonsbranchen. Detta gör att kursbredden och aktiviteter är bland branschens största. Våra kurser har stort fokus på att få deltagarna att förstå funktion på moderna fordonssystem och med den kunskapen kunna felsöka och använda rätt verktyg på ett effektivt sätt.
Kontaktinformation

Epost: info.se@promeister.com
Tlf: 08-464 00 60
Postadress: Box 9509,  200 39 Malmö
Gatuadress: Stenåldersgatan 27, 213 76 Malmö

System provided by GetShop AS - www.getshop.com