Login
Ny användare

Fordonsnätverk (CAN-BUS)
 
Den här kursen handlar om hur datanätverken fungerar och är uppbyggda i dagens bilar. Vi går även igenom de möjligheter vi som verkstad har att åtgärda eventuella fel. Tekniken har funnits i vissa bilar från -95 och är i princip den som ersätter dagens konventionella elsystem. 
 
Målgrupp:
Fordonstekniker
 
Förkunskaper:
Grundläggande kunskaper om bilelektronik
 
Mål:
Att ge deltagarna insikt och förståelse för den nya tekniken. Ge bakgrundskunskap som kan ligga till grund för framtida beslut om eventuellt investeringsbehov.
 
Innehåll:
      • Utveckling av ledningsnät
      • Nätverk
      • CAN, LIN, MOST, Flexray, Byteflight,
         Volcano, Bluetooth
      • Konventionell/Multiplex
      • Dataöverföring
      • Vad överförs av CAN-Bussen?
      • De sju fälten
      • Twisted Pair
      • Störkällor
      • Prioritet av dataprotokoll
      • Förlopp dataöverföring
      • Praktisk felsökning
      • Diagnosmöjligheter

Kurslängd: 1/2 Dag

Avbokningsregler: Om kursen avbokas senare än 7 dagar före kursstart debiteras 50% av kostnaden.
 
Pris ej tillgängligt
Denna kurs finns på följande datum.
Inga kurser
 
 
 
ProMeister Academy

ProMeister Academy levererar utbildningar till hela fordonsbranchen. Detta gör att kursbredden och aktiviteter är bland branschens största. Våra kurser har stort fokus på att få deltagarna att förstå funktion på moderna fordonssystem och med den kunskapen kunna felsöka och använda rätt verktyg på ett effektivt sätt.
Kontaktinformation

Epost: info.se@promeister.com
Tlf: 08-464 00 60
Postadress: Box 9509,  200 39 Malmö
Gatuadress: Stenåldersgatan 27, 213 76 Malmö

System provided by GetShop AS - www.getshop.com