Login
Ny användare
AC inför Certifiering

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på service- eller skadeverkstad och som kommer att genomföra eller ha ansvar för service och reparationsarbeten på mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustningar med mindre än 3 kilo köldmedium i motorfordon och som därför har för avsikt att genomgå examinationsprov för att kunna ansöka hos INCERT om certifiering i Kategori V.

Myndighetskravet är att varje verkstad där service och reparationsarbeten på mobil kyla utförs måste ha minst en certifierad person anställd som utför arbetet eller som alltid ska finnas på plats om arbetet utförs av icke certifierad personal för att ingrepp i mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustningar ska få utföras.

Målgrupp
Denna utbildning vänder sig till Service- eller skadeverkstäder som utför någon typ av ingrepp (arbete) i mobila kyl- och luftkonditioneringsanläggningar i kategori V (med mindre än 3 kg köldmedium).

OBS! Det måste finnas minst en certifierad person på varje arbetsplats.

Mål
Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha erhållit kunskaper om manuell, halvautomatisk och helautomatisk AC-utrustning, samt känna till de regler om fluorerade växthusgaser som gäller enligt myndighetskraven.

Innehåll
 Grundläggande kännedom om:
 - AC-utrustnings funktion
- användningen av AC i fordon
- hantering av köldmedier
- tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning

 Kunskap om lagar och förordningar:
- fluorerade växthusgaser
- bestämmelserna i EU förordningen samt direktiven

Förkunskapskrav
Viktigt! Utbildningen kräver matematikkunskaper och läsförståelse motsvarande årskurs 9.
Utan detta är det mycket svårt att tillgodogöra sig utbildningen. 


Kurslängd
Utbildning dag1-3
 

EXAMINATIONSPROV

Examination dag 4
Examinationsprov ligger vanligtvis dagen efter att utbildningen är avslutad. Efter godkänt prov kan du ansöka om certifikat från INCERT

Avbokningsregler: Om kursen avbokas mindre än 3 veckor före kursstart debiteras 50% av kostnaden.

Pris ej tillgängligt
Denna kurs finns på följande datum.
Inga kurser
 
 
 
ProMeister Academy

ProMeister Academy levererar utbildningar till hela fordonsbranchen. Detta gör att kursbredden och aktiviteter är bland branschens största. Våra kurser har stort fokus på att få deltagarna att förstå funktion på moderna fordonssystem och med den kunskapen kunna felsöka och använda rätt verktyg på ett effektivt sätt.
Kontaktinformation

Epost: info.se@promeister.com
Tlf: 08-464 00 60
Postadress: Box 9509,  200 39 Malmö
Gatuadress: Stenåldersgatan 27, 213 76 Malmö

System provided by GetShop AS - www.getshop.com