Login
Ny användare

Bensin Bas
 
I kursen behandlar vi Bensininsprutningssystem och lär oss grunderna i hur det arbetar. Vi går igenom baskomponenternas konstruktion, funktion samt felsökning. Vi går igenom de vanligaste felkoderna och dess symptom och orsaker. 
 
Målgrupp:
Fordonstekniker
 
Förkunskaper: 
Inga
 
Mål:
Att få grundläggande kunskap i systemets funktion
 
Innehåll:
 • Utveckling av bränslesystem
 • Diagnos
 • Avgasteori
 • Sekundärluftsystem
 • Tankurluftning AKF
 • EGR
 • Vevhusventilation
 • Ingående komponenter:
  • Insprutningsventiler
  • Bränslepumpar
  • Sensorer
  • Ställdon
  • Katalysator (NOx)
  • Diagnos
    
Kurslängd: 1 dag

Avbokningsregler: Om kursen avbokas senare än 7 dagar före kursstart debiteras 50% av kostnaden.
Pris ej tillgängligt
Denna kurs finns på följande datum.
Inga kurser
 
 
 
ProMeister Academy

ProMeister Academy levererar utbildningar till hela fordonsbranchen. Detta gör att kursbredden och aktiviteter är bland branschens största. Våra kurser har stort fokus på att få deltagarna att förstå funktion på moderna fordonssystem och med den kunskapen kunna felsöka och använda rätt verktyg på ett effektivt sätt.
Kontaktinformation

Epost: info.se@promeister.com
Tlf: 08-464 00 60
Postadress: Box 9509,  200 39 Malmö
Gatuadress: Stenåldersgatan 27, 213 76 Malmö

System provided by GetShop AS - www.getshop.com