Login
Ny användare

ESI[tronic] och KTS Användarfortbildning

Denna kurs är en direkt påbyggnad, fördjupning och fortsättningskurs på Boschs ESI(tronic) & KTS-kurs som erhålls vid inköp av
alla Bosch KTS-instrument.

Målgrupp: 
Fordonstekniker

Förkunskaper: 
Boschs 2-dagars ESI(tronic) & KTS-kurs som erbjuds i samband med köp

Mål: 
Att ge deltagarna färdighet i felsökning genom att koppla upp och utläsa felkoder med Bosch KTS diagnosutrustning. Kunna
använda ESI (Elektronisk Service Information).

Innehåll:
• Handhavande av diagnosutrustning
• OBD Protokoll
• Utläsa och tyda felkoder
• Utläsa realtidsvärde
• Återställning service intervall
• Anpassningar
• Användande av ESI
• Läsa kopplingsschema

Kurslängd: 1 dag

Avbokningsregler: Om kursen avbokas senare än 7 dagar före kursstart debiteras 50% av kostnaden.
 
Pris ej tillgängligt
Denna kurs finns på följande datum.
Inga kurser
 
 
 
ProMeister Academy

ProMeister Academy levererar utbildningar till hela fordonsbranchen. Detta gör att kursbredden och aktiviteter är bland branschens största. Våra kurser har stort fokus på att få deltagarna att förstå funktion på moderna fordonssystem och med den kunskapen kunna felsöka och använda rätt verktyg på ett effektivt sätt.
Kontaktinformation

Epost: info.se@promeister.com
Tlf: 08-464 00 60
Postadress: Box 9509,  200 39 Malmö
Gatuadress: Stenåldersgatan 27, 213 76 Malmö

System provided by GetShop AS - www.getshop.com